Profil 10

10/95

IDÉZET I.
„Isten olykor éppen könyörületéből tagadja meg az övéitől azt, amit a hitetleneknek haragjában megenged.”

SZERZŐ
Jean Calvin

CÍM
A második korintusi levél magyarázata

MEGJELENÉS ÉVE
1548

IDÉZET II.
„Az illen jelképes beszídvel tele az Szentírás [...]. Könnyű pediglen hozzászokni a mi népünknek, mert nem idegen ennek az illen beszídnek neme.”

SZERZŐ
Sylvester János

CÍM
Az Új Testamentom fordításának bevezetője

MEGJELENÉS ÉVE
1541

Örökbefogadva