Profil 58

58/95

IDÉZET I.
„Isten szeretete nem megtalálja, hanem megteremti azt, ami számára szeretetre méltó [...]”

SZERZŐ
Martin Luther

CÍM
Heidelbergi disputáció

MEGJELENÉS ÉVE
1518

FORDÍTÓ
Nagybocskai Vilmos

MEGJEGYZÉS
1999

IDÉZET II.
„Anyaszentegyházunk iskolaépítő egyház, veteményeskertjeinek tekinti a tudomány kisebb-nagyobb csarnokait.”

SZERZŐ
Karácsony Sándor

CÍM
Református tanítónevelés

MEGJELENÉS ÉVE
1930

MEGJEGYZÉS
Megjelenés helye: Református Figyelő

Örökbefogadva