Profile 9

9/95

QUOTE I.
„A hit Istennek ajándéka.”

AUTHOR
Ulrich Zwingli

QUOTE II.
„Dicséretes példabeszéde ez a mi magyarinknak, mellyel az mondatik, hogy az Isten sem siet, sem feled. Régi szokása ez az ő isteni gondviselésének.”

AUTHOR
Albert Szenczi Molnár

TITLE
Dedikáló levél Calvinus Institutiójának fordításához

YEAR OF PUBLICATION
1624

Örökbefogadva