Profile 78

78/95

QUOTE I.
„Mert vagy meg kell tagadnunk Krisztust, vagy pedig meg kell vallanunk, hogy az ő Lelke által vagyunk keresztények.”

AUTHOR
Jean Calvin

TITLE
A római levél magyarázata

YEAR OF PUBLICATION
1540

TRANSLATOR
Gusztáv Rábold

NOTES
1954

QUOTE II.
„[...] senkit ne kényszerítsenek arra amit lelke el nem fogad; de mindenki olyan prédikátort tarthasson, amelyik neki tetszik.”

AUTHOR
tordai országgyűlés

YEAR OF PUBLICATION
1568

Örökbefogadva