Profile 77

77/95

QUOTEI.
„A tiszta szív és a jó lelkiismeret keveset különbözik egymástól.”

AUTHOR
JeanCalvin

TITLE
Magyarázata Pál apostolnak Timótheushoz irt leveleihez

YEAR OF PUBLICATION
1565

TRANSLATOR
AndrásSzabó

NOTES
1939

QUOTEII.
„Nem engedik meg senkinek, hogy a tanításért bárkit is büntessenek vagy fenyegessenek; mert a hit Isten ajándéka, ez hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.”

AUTHOR
tordai országgyűlés

YEAR OF PUBLICATION
1568

Örökbefogadva