Profile 77

77/95

QUOTE I.
„A tiszta szív és a jó lelkiismeret keveset különbözik egymástól.”

AUTHOR
Jean Calvin

TITLE
Magyarázata Pál apostolnak Timótheushoz irt leveleihez

YEAR OF PUBLICATION
1565

TRANSLATOR
András Szabó

NOTES
1939

QUOTE II.
„Nem engedik meg senkinek, hogy a tanításért bárkit is büntessenek vagy fenyegessenek; mert a hit Isten ajándéka, ez hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.”

AUTHOR
tordai országgyűlés

YEAR OF PUBLICATION
1568

Örökbefogadva