Profile 75

75/95

QUOTE I.
„Nincs oly barbár nemzet, nincs oly elvadult nép, melyben ne lakoznék az a meggyőződés, hogy van Isten.”

AUTHOR
Jean Calvin

TITLE
A keresztyén vallás rendszere

YEAR OF PUBLICATION
1559

TRANSLATOR
Sándor Ceglédi

NOTES
1909

QUOTE II.
„Idáig lopódzott, itt talált lakozásra / napnyugati Kálvin tilalmas tanítása;”

AUTHOR
Imre Csanádi

TITLE
Egy hajdani templomra

YEAR OF PUBLICATION
1965

NOTES
Megjelenés helye: Kortárs

Örökbefogadva