Profile 58

58/95

QUOTEI.
„Isten szeretete nem megtalálja, hanem megteremti azt, ami számára szeretetre méltó [...]”

AUTHOR
MartinLuther

TITLE
Heidelbergi disputáció

YEAR OF PUBLICATION
1518

TRANSLATOR
VilmosNagybocskai

NOTES
1999

QUOTEII.
„Anyaszentegyházunk iskolaépítő egyház, veteményeskertjeinek tekinti a tudomány kisebb-nagyobb csarnokait.”

AUTHOR
SándorKarácsony

TITLE
Református tanítónevelés

YEAR OF PUBLICATION
1930

NOTES
Megjelenés helye: Református Figyelő

Örökbefogadva