Profile 58

58/95

QUOTE I.
„Isten szeretete nem megtalálja, hanem megteremti azt, ami számára szeretetre méltó [...]”

AUTHOR
Martin Luther

TITLE
Heidelbergi disputáció

YEAR OF PUBLICATION
1518

TRANSLATOR
Vilmos Nagybocskai

NOTES
1999

QUOTE II.
„Anyaszentegyházunk iskolaépítő egyház, veteményeskertjeinek tekinti a tudomány kisebb-nagyobb csarnokait.”

AUTHOR
Sándor Karácsony

TITLE
Református tanítónevelés

YEAR OF PUBLICATION
1930

NOTES
Megjelenés helye: Református Figyelő

Örökbefogadva