Profile 44

44/95

QUOTE I.
„Az egyedül helyes és igaz istentisztelet nem a mi tárgyainkban található [...], hanem a hitben, szeretetben és bűntelenségben.”

AUTHOR
Heinrich Bullinger

QUOTE II.
„Ha református vagyok: kisebbség vagyok [...] kötelező számomra a kereszt és a katakomba.”

AUTHOR
Sándor Karácsony

TITLE
Lehetséges-e református iskola elméletben?

YEAR OF PUBLICATION
1943

NOTES
A társaslélektan felső határa és a transzcendensre nevelés. II.: A magyarok istene (feltételezhető korábbi kiadás, a szakirodalom azonban nem ismeri)

Örökbefogadva