Profile 42

42/95

QUOTE I.
„Engedjük meg a keresztyén embernek, hogy feltárja szívét-lelkét Isten minden beszédére!”

AUTHOR
Jean Calvin

TITLE
A keresztyén vallás rendszere

YEAR OF PUBLICATION
1559

TRANSLATOR
Gusztáv Rábold

NOTES
1909

QUOTE II.
„Talán bizony csak nem felejtettük el, hogy a gályarabok késő ivadékai vagyunk.”

AUTHOR
Sándor Karácsony

TITLE
Református tanítónevelés

YEAR OF PUBLICATION
1930

NOTES
Megjelenés helye: Református Figyelő

Örökbefogadva