Profile 38

38/95

QUOTEI.
„[...] a mi üdvösségünk Isten ingyen kegyelmének forrásából ered [...]”

AUTHOR
JeanCalvin

TITLE
A keresztyén vallás rendszere

YEAR OF PUBLICATION
1559

QUOTEII.
„Csokonai Vitéz Mihályt, Petőfi Sándort, Arany Jánost, Jókai Mórt nem lehet leszakítani arról a protestáns művelődésről, amelyen megszülettek és nagyra nőttek.”

AUTHOR
LászlóRavasz

TITLE
Protestáns irodalom

YEAR OF PUBLICATION
1937

NOTES
Megjelenés helye: Protestáns Szemle

Örökbefogadva