Profile 35

35/95

QUOTEI.
„Az egyház felettébb szenvedett az emberi hagyományok terhe alatt, [...] szükségszerűleg könnyíteni kellett e terheken.”

AUTHOR
JeanCalvin

TITLE
Az egyház megreformálásának szükségességéről

YEAR OF PUBLICATION
1543

TRANSLATOR
SándorCeglédi

NOTES
1906

QUOTEII.
„Minden egyházi alakulat jogosult, [...] és minden szakadás igazolt, amelyet az illető egyház feleslegessé nem tudott tenni.”

AUTHOR
LászlóRavasz

TITLE
Gondolatok

YEAR OF PUBLICATION
1921

Örökbefogadva