Profile 30

30/95

QUOTEI.
„És amint a csillagok nem alkotják […] az égboltot […] azonképpen a cselekedetek sem érdemlik a mennyet, hanem csak díszítik a hitet.”

AUTHOR
MartinLuther

TITLE
Asztali beszélgetések

YEAR OF PUBLICATION
1566

TRANSLATOR
LászlóMárton

NOTES
1983

QUOTEII.
„Ezt tették a reformátorok az egész egyházzal: újra rábízták egészen az Úr Istenre!”

AUTHOR
SándorJoó

TITLE
A reformáció öröksége

NOTES
Forrás: http://joosandor.hu. Keletkezés éve: 1951

Örökbefogadva