Profile 19

19/95

QUOTE I.
„Mi egyáltalán nem óhajtjuk, hogy elnézzék hibáinkat, szemet hunyván azok felett.”

AUTHOR
Jean Calvin

TITLE
A berni szenátushoz írt levele

YEAR OF PUBLICATION
1555

TRANSLATOR
Sándor Béla Nagy

NOTES
1980 (A válogatás Kálvin János műveiből című kötetben)

QUOTE II.
„...mindig túlmutattak önmagukon arra a Valakire, Akinek ők is csak alázatos, gyarló szolgái voltak!”

AUTHOR
Sándor Joó

TITLE
A reformáció öröksége

NOTES
Forrás: http://joosandor.hu. Keletkezés éve: 1951

Örökbefogadva