Profile 15

15/95

QUOTE I.
„Az igazság mellett bizonyára tanúságot kellett tennünk, aminthogy tettünk is.”

AUTHOR
Jean Calvin

TITLE
Az egyház megreformálásának szükségességéről

YEAR OF PUBLICATION
1543

TRANSLATOR
Sándor Ceglédi

NOTES
1906

QUOTE II.
„A magyar nemzet lelkének megnyilatkozását kerestem s találtam meg a magyar kálvinizmusban. Számomra a magyar kálvinistaság azt jelentette: talpig ember lenni.”

AUTHOR
Zsigmond Móricz

TITLE
Mit köszönök kálvinistaságomnak

YEAR OF PUBLICATION
1928

NOTES
Megjelenés helye: Református Figyelő

Örökbefogadva