Profile 10

10/95

QUOTE I.
„Isten olykor éppen könyörületéből tagadja meg az övéitől azt, amit a hitetleneknek haragjában megenged.”

AUTHOR
Jean Calvin

TITLE
A második korintusi levél magyarázata

YEAR OF PUBLICATION
1548

QUOTE II.
„Az illen jelképes beszídvel tele az Szentírás [...]. Könnyű pediglen hozzászokni a mi népünknek, mert nem idegen ennek az illen beszídnek neme.”

AUTHOR
János Sylvester

TITLE
Az Új Testamentom fordításának bevezetője

YEAR OF PUBLICATION
1541

Örökbefogadva